Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Hervormde Gemeente Schoonrewoerd is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status is door de Belastingdienst toegewezen. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over deze status. De Belastingdienst eist van instellingen met een ANBI status, dat zij informatie verstrekt over de instelling. Deze informatie vindt u op deze pagina.

Naam instelling
Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
 
Fiscaal nummer
RSIN Kerkrentmeesters 813991286
RSIN Diaconie 824111746
 
Contactgegevens
Dorpsstraat 29
4145 KA Schoonrewoerd
 
Bestuurssamenstelling
De kerkenraad bestaat uit :
  1. 1 predikant 
  2. 4 ouderlingen
  3. 2 ouderling-kerkrentmeesters
  4. 3 diakenen 
 
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd wordt verwoord in:
beleidsplan, plaatselijke regeling en jeugdbeleidsplan.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is vastgesteld naar de regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk en vindt plaats daarvan – indien van toepassing.
  
Doelstelling
De missie van de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd is.
 
Wij geloven als christelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland dat God uit Liefde voor de mensen die Hij schiep Zijn Zoon Jezus naar de aarde stuurde om onze zonden op zich te nemen. God schiep de mensen en kon het niet verkroppen dat de mensen niet naar zijn wil leefden en leven. Vandaar dat God door de eeuwen heen via de Bijbel met de mensen spreekt en ons nog altijd op zijn manier wil leiden en beschermen. Met onze wekelijkse bijeenkomsten en kerkelijke activiteiten zijn wij een actieve en missionaire gemeente.

Deze doelstelling is verwoord in het beleidsplan.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van de gemeente worden allemaal weergegeven in de activiteitenkalender.

Beknopte financiële verantwoording
Hier vindt u de verantwoording het college van kerkrentmeesters en de diaconie.
 
Overzicht van voorgenomen bestedingen

Hier vindt u de begroting van de diaconie.

Hier vindt u de begroting van het college van kerkrentmeesters.
terug