Zendings- en evangelisatie commissie

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3 vers 16). Dat is de blijde Boodschap waaruit we mogen leven, elke dag opnieuw. Dat is het goede nieuws, dat we door mogen geven aan de mensen om ons heen. God is niet ver weg, maar Hij is heel dichtbij gekomen en mens geworden zoals wij. In Jezus heeft God Zijn liefde voor ons laten zien. Jezus heeft onze zonden op zich genomen en bracht ons door Zijn lijden aan het kruis verzoening. Door Zijn lijden, sterven én opstaan mogen we weer dicht bij God komen en leven vanuit Zijn genade. Deze Boodschap willen we delen met de rest van de wereld.

Lees meer 

BWK-commissie

In 2010 is de activiteitencommissie ‘BinnenWerkKerk (BWK)’ aangesteld om allerlei acties te houden voor geldwerving. Een andere betekenis van BinnenWerkKerk is dat we als gemeenteleden behoren tot het binnenwerk van de kerk: de gemeente als een kloppend hart. Een gemeente, die geïnspireerd door het Evangelie, zich inzet voor de gehele gemeenschap, maar ook een gemeente die zich inzet voor het kerkgebouw en de bijbehorende kerkelijke gebouwen.
Lees meer