Zendings- en evangelisatie commissie

In Mattheus 28: 19 staat: Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.” (BGT)

Deze opdracht is nog steeds actueel. We zijn als volgelingen van de Heere Jezus geroepen om het Evangelie te delen onder alle volken van de wereld. De commissie wil de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd bewust maken van de noodzaak van zending en gehoor geven aan deze opdracht. Wij als commissie zoeken samen met de gemeente naar mogelijkheden om deze taak in ons dorp gestalte te geven.

Mattheus 5: 15-16 “1Niemand zet een brandende ​lamp onder een emmer. Je zet een lamp​ juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. 16Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren” (BGT)

GZB
De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) ondersteunt als zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland de roeping van gemeenten in Nederland en wereldwijd in de uitvoering van de Bijbelse opdracht om het Evangelie van het koninkrijk van God door te geven. De gemeente van Christus - en daarmee iedere christen - leeft uit de opdacht getuige van Jezus Christus te zijn en is daarom betrokken in verkondiging en dienst om het Evangelie door te geven, zodat alle volken God zullen (er)kennen, dienen en loven.


IZB
De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Beide zendingsorganisaties geven een goed verzorgd en geïllustreerd kwartaalblad uit, genaamd ‘Tijding’(IZB) en ‘Alle volken’ (GZB). Zo blijft u op de hoogte van het actuele nieuws uit de zending en evangelisatie. Wanneer u lid bent of wordt, krijgt u deze bladen regelmatig thuisgestuurd. Van de GZB en de IZB bent u lid voor € 10,00 per jaar. Wilt u lid worden, dan kunt u dat doorgeven een van de commissieleden of rechtstreeks aan de IZB of de GZB.
 
De GZB geeft ieder jaar het dagboekje ‘Een handvol koren’ uit, dat u bij de secretaris van de zendings- en evangelisatiecommissie kunt bestellen.

Wilt u meer weten over de zending- en evangelisatiecommissie, neem dan contact op met de op de activiteitenkalender aangegeven contactpersoon.
terug