Onze gemeente

Als Hervormde Gemeente binden wij ons aan de Gereformeerde Belijdenis. De Bijbel is het fundament voor dit belijden. Wij zien de Bijbel als het Woord van God dat geïnspireerd is door de Heilige Geest. Woorden van God Zelf dus en daarmee dient het als bron en leidraad voor de prediking en voor het geloof, maar ook als norm voor hoe wij ons leven inrichten (leer en leven).

De gemeente heeft niet alleen een fundament waarop zij bouwt, maar wil ook daadwerkelijk, naar Zijn bevel, gemeente van Christus zijn. Dit gemeente-zijn betekent dat wij ons geroepen weten om tot eer van God te leven, en missionair en diaconaal betrokken te zijn op deze wereld. De gemeente vindt haar eenheid in het gemeenschappelijk belijden en in een gedeelde betrokkenheid op haar roeping in deze wereld. De roeping van de wereldwijde kerk en daarmee ook de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd is om dit Evangelie aan iedereen bekend te maken, Jezus te volgen en God te dienen in deze wereld. Zo is de gemeente verbonden  aan Gods wereldwijde kerk en met het volk Israël. Zij is Gods verbondsvolk en in die hoedanigheid als eerste geroepen om God te dienen.

Onze gemeente kenmerkt zich door veel jonge mensen en gezinnen. In de afgelopen periode is het ledenaantal gegroeid tot zo'n 600 leden en vanaf 2024 is een fulltime predikant aan onze gemeente verbonden. Zoals een lichaam uit allerlei lichaamsdelen bestaat, zo bestaat onze gemeente uit meerdere leden die samen één lichaam vormen. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, gezinnen en alleenstaanden, ieder afzonderlijk lid heeft een plaats gekregen in de gemeente. Wij zijn echter niet zomaar een lichaam, maar wij zijn het lichaam van Christus (1 Korinthe 12:27). De kern is dat de gemeente het doel heeft mensen bij God te brengen, het doel is niet de groei van de kerk. De onderlinge verbinding is belangrijk, maar het gaat ten diepste om de verbinding met God. Om samen gemeente te zijn, worden we opgeroepen om te leven vanuit het Woord en de liefde en genade van God.
terug