Kind en Evangelie


Elke maand is er tijdens een ochtenddienst Kind en Evangelie voor alle kinderen vanaf 4 jaar tot en met groep 6.

De kinderen gaan met ouders mee naar de kerk en tijdens de dienst verlaten ze de kerk om samen te komen in het kerkelijk centrum om te zingen, bidden en luisteren de kinderen naar een verhaal uit de Bijbel.
We willen de kinderen graag vertellen via Bijbelse verhalen over wie de Heere Jezus is en hoe Hij je gelukkig en blij wil maken. Jezus wil al doorwerken in het hart van jonge mensen en de kinderen toevoegen in Zijn kudde waarvan Hij de Goede Herder is. 

De verhalen uit de bijbel worden altijd afgesloten met een verwerking of een puzzel die over het thema gaat. Na Kind en Evangelie komen de kinderen weer de kerk binnen, vlak voordat de zegen wordt uitgesproken zodat ook de kinderen met de Zegen van God naar huis kunnen gaan. 
terug