Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Elk lid van de kerkenraad heeft een taak. Zo bezoeken de pastorale ouderlingen de gemeenteleden, zorgen de ouderling-kerkrentmeesters voor de kerkelijke gebouwen en geldstromen en de diakenen voor de armen binnen het dorp, in Nederland en over de hele wereld.

Wie vragen heeft over de kerk, de kerkenraad of andere activiteiten kan terecht bij Anne Baars. Hij is de scriba van de kerkenraad, oftewel de contactpersoon die van alle nieuws op de hoogte wil zijn. Dus als er iets is? Neem contact met hem op. 

Ouderlingen: 
Anne Baars (scriba)
Ruben Eisinga
Bart Sikkema
Machiel Versteeg 

Contactpersoon:
Anne Baars tel. 06-29031591
scriba@hervormdschoonrewoerd.nl

Ouderling-kerkrentmeesters: 
John Arendonk
Alwin van Dijk

Contactpersoon:
John Arendonk tel. 06-34548618
kerkrentmeesters@hervormdschoonrewoerd.nl

Diakenen: 
Lennart de Bruin
Bart de Groot
Arjan van Mourik

Contactpersoon:
Lennart de Bruin tel: 06-10281093
diaconie@hervormdschoonrewoerd.nl
terug