Interieur

Interieur
We hebben een preekstoel met een kleine geschiedenis. In 1672 (Rampjaar) lag Schoonrewoerd aan de oostgrens van het inundatie gebied. Franse soldaten konden de plaats vanaf de Diefdijk goed bereiken. In de kerk werden nogal wat vernielingen aangericht en de preekstoel werd zwaar beschadigd, dat herstel niet meer mogelijk bleek. Men had echter gehoord dat in het naburige Everdingen nog een preekstoel beschikbaar was, omdat daar het interieur vernieuwd was.

Voor vijftien gulden wisselde nu de preekstoel van eigenaar. De schrijnwerker Paulus Pieter Vos kreeg de opdracht het geheel wat op te knappen en met de vracht en plaatsingskosten was men voor acht gulden klaar. Over het voeren van een zuinig beleid gesproken! De preekstoel is dus van een veel,ouder maaksel en waarschijnlijk gemaakt na de brand in de kerk in Everdingen in 1498. Vroeger was deze geschilderd: wit met een paar paarse en gouden biezen. Bij de laatste restauratie is alle verf verwijderd. Opgang en klankbord bleken daarbij zo slecht geworden dat men deze heeft moeten vervangen. Helaas was er geen passend hout beschikbaar, zodat het verschil nog duidelijk zichtbaar is, maar hopelijk wordt dit in de loop der jaren beter.

Koperen doopbekken.
Het aan de preekstoel bevestigde koperen doopbekkenhouder dateert uit de 17e eeuw. De twee fraai bewerkte koperen lezenaars zijn vermoedelijk eveneens 17e eeuws.

Van de verlichting zijn alleen de kronen nog origineel, zij het dat er elektrische kaarsen op zijn aangebracht. Vroeger werd in de avonddienst de kerk door kronen verlicht, doch in1867 werden zijn vervangen door petroleumlampen. Alhoewel men in 1870 het voorstel deed de kronen te verkopen, werd dit voorstel gelukkig toch verworpen. Vermoedelijk zijn ze in het begin van de 18e eeuw vervaardigd. Met name de grote kroon is een zeer fraai exemplaar. De kandelaars aan de zijkant dateren van 1955.

De vloer van de kerk bestond vroeger uit zerken met opschriften. Bij het herhaald begraven werden ze vaak gebroken en daardoor werd de vloer oneffen. Mogelijk dat dit één van de redenen is geweest om deze volledig te verwijderen. Latere pogingen van het kerkbestuur om hiervan nog een gedeelte te achterhalen zijn op niets uitgelopen.
De tegenwoordige kanselbijbel is gedrukt in 1726 bij Pieter en Jacob Keur. Toch is het de originele bijbel niet meer. Deze werd enkele jaren geleden gestolen en was eveneens een Keur bijbel uit 1729. Deze bevatte echter een groot aantal gravures en diverse kaarten die in de huidige bijbel worden gemist.

Oude kerken hebben vaak gebrandschilderde ramen. Onze kerk heeft die niet. Deze ramen waren immers duur en alleen rijken konden zich veroorloven die aan de kerk te schenken. Wel waren er in het hoogkoor geschilderde glazen met wapens aangebracht. Ter bescherming hiervan waren er ijzeren staven in de muur gemetseld. In 1798 werden deze ramen echter op last van de overheid verwijderd en zijn om onbekende redenen later niet meer herplaatst. 

Het orgel is van 1892. Het werd geleverd door orgelbouwer G. van Druten te Hemmen en stond aanvankelijk op de gaanderij. Bij de restauratie van 1955 werd het echter boven de preekstoel geplaatst. 
terug