Zangkwartiertje

Het gaat hier niet om een koor of een zanggroep. Nee gewone mensen als u en jij die het fijn vinden om met hun stem God te loven en te prijzen. Of met hun instrument. Het doet ons groot plezier dat we naast de organist, pianist ook een saxofoniste, klarinettiste, hoorniste en andere muzikanten mogen verwelkomen tijdens het Zangkwartiertje. Wilt u meedoen? Geef het gerust even aan! 
Lees meer 

Kerkdienst Live of Gemist

//kerkdienstgemist.nl/playlists/9508/embed?media=video&playerheight=360
Wilt u meeluisten of een dienst nog eens na luisteren?

GIVT 
Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. En als u meekijkt naar onze kerkdienst via www.kerkdienstgemist.nl is geven aan de collecte ook lastig. 
Maar dat is nu verleden tijd. We werken met een nieuwe manier van collecteren, waarbij u met een applicatie op uw smartphone of tablet kunt doneren. Dat doen wij samen met Givt. Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-applicatie nodig. Deze kunt u downloaden op www.givtapp.net/download.

 
Lees meer 

Kind en Evangelie

Elke eerste zondag van de maand is er Kind en Evangelie voor alle kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer einde groep 6.

De kinderen gaan met ouders mee naar de kerk en tijdens de dienst verlaten ze de kerk om samen te komen in het kerkelijk centrum om te zingen, bidden en luisteren de kinderen naar een verhaal uit de Bijbel.
We willen de kinderen graag vertellen via Bijbelse verhalen over wie de Heere Jezus is en hoe Hij je gelukkig en blij wil maken. Jezus wil al doorwerken in het hart van jonge mensen en de kinderen toevoegen in Zijn kudde waarvan Hij de Goede Herder is. 

De verhalen uit de bijbel worden altijd afgesloten met een verwerking of een puzzel die over het thema gaat. Na Kind en Evangelie komen de kinderen weer de kerk binnen, vlak voordat de zegen wordt uitgesproken zodat ook de kinderen met de Zegen van God naar huis kunnen gaan. 

Meedoen

Meedoen binnen de kerk kan op talloze manieren, u/jij bent altijd van harte welkom. Voor alle leeftijden zijn er diverse activiteiten binnen de kerk. Van jeugdclubs tot gesprekskringen, van bijbelkringen tot aan bezoeken aan ouderen. Er zijn veel mogelijkheden. Wees altijd welkom! 

Wilt u eens een kerkdienst meemaken? Elke zondagochtend om 9.30 en elke zondagavond om 18.30 uur is er een kerkdienst in ons kerkgebouw. Niets is verplicht en kom gewoon zoals je bent :) 

Parkeren is gratis en kan bij het kerkgebouw. Na afloop even napraten op het kerkplein is altijd mogelijk. 

Wilt u n.a.v. een kerkdienst contact opnemen met een ouderling of onze predikant? Doe dit gerust! 

Mailen kan via 
predikant@hervormdschoonrewoerd.nl 
of scriba@hervormdschoonrewoerd.nl