Interieur

De oudst bekende afbeeldingen van het kerkgebouw dateren van 1750, zodat we vrij precies weten hoe de kerk en het dorpsplein er zo'n 250 jaar geleden uitzagen. Aan het uiterlijk van de kerk is behoorlijk in tact gebleven, ook al was toen de uitgang aan de zuidkant onder de toren. Waarschijnlijk is na de restauratie van 1685 de oostelijke ingang in gebruik genomen De steen boven de ingang is gedateerd: 1701     

Tot ver in de 19e eeuw kon men vrij om de kerk heen lopen, maar door de aanbouw van de consistorie in 1874 en vrij recentelijk nog met het kerkelijk centrum is dit definitief onmogelijk geworden. Op zich is dit jammer omdat de kerk er dan heel wat fraaier uit zou komen als deze vrij zou staan.
Lees meer 

Kerk en toren

Geschiedenis
In tegenstelling tot veel andere dorpen in de Vijfheerenlanden heeft Schoonrewoerd een brink. Voor de verklaring hiervoor moeten we terug naar de tijd van de ontginning. Het oorspronkelijk bij deze cope-ontginning behorende nederzettingenpatroon bestond namelijk uit één- of tweezijdige bebouwde ontginningsassen, waarlangs na bepaalde afstand van elkaar boerderijen lagen. De vorming van een dorpskern ontstond door plaatselijke verdichting van de bebouwing langs deze as.
Lees meer