Gesprekskring

Negen keer per jaar, tijdens het winterseizoen, komt op dinsdagavond de gesprekskring bij elkaar in het kerkelijk centrum. Aan de hand van een boekje worden gespreksvragen behandeld. Ook komen er vanuit de groep bezoekers vragen naar boven. Van harte welkom om een avond bij te wonen!
terug