Gebedskring

Het hele jaar door is er iedere laatste woensdag van de maand voor iedereen de gelegenheid om samen te bidden. Dit gebeurt van 19:30 tot 20:00 uur in de consistorie. Tijdens de gebedskring kunnen bezoekers aandachtspunten naar voren brengen om daar vervolgens gezamenlijk voor te bidden. De persoon die de gebedskring leidt, begint dit gebed en bezoekers kunnen hier hardop in meebidden. Maar dit hoeft niet, het is absoluut geen verplichting. Ook aanwezigheid en in stilte meebidden wordt zeer op prijs gesteld.
terug