Jeugdraad

In de gemeente is er een jeugdraad, welke wordt gevormd door de leidinggevenden van het jeugdwerk. De taken van de jeugdraad bestaan uit onderling overleg tussen de leidinggevenden over de lopende gang van zaken in het jeugdwerk, verzorgen van het programma voor de kerstfeestviering van de jeugdclubs als ook de viering op 2e paasdag met en door de jeugd. Daarnaast is de jeugdraad gericht op het zoeken naar mogelijkheden en kansen om de jeugd van de gemeente in contact te brengen met het woord van God, ze in te zetten in het werk in de gemeente en waar mogelijk de generatiekloof tussen ouderen en jongeren kleiner te maken. De contactgegevens van de jeugdraad zijn te vinden op de activiteitenkalender.

 

terug