Wat geloven wij?

Wij geloven dat God liefde is. Dat belijden en vieren wij in de hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. God is onvoorwaardelijke liefde voor de mensen die Hij geschapen heeft. Zomaar? Nou, dat niet, want door de zonden van de mensen moest Jezus, Gods Zoon, een groot offer brengen: Zijn eigen leven. God schiep de mens en kon het niet verdragen dat de mensen niet naar Zijn wil leefden en leven. God wil de mensen echter niet kwijtraken door de zonde. Vandaar dat God door de eeuwen heen, via de Bijbel met mensen spreekt en ons nog altijd op Zijn manier wil leiden en beschermen. God had een plan (verbond) om het goed te maken. Want dat wil God graag: dat het goed komt tussen Hem en de mensen.
Dit plan van God, Zijn verbond, geven we binnen de kerk mee aan onze kleine kinderen via de kinderdoop. Een mooi symbool van Gods liefde. Vanuit Zijn onvoorwaardelijke liefde stuurde God zijn zoon Jezus Christus naar de aarde. Een feit dat we met Kerst nog altijd herdenken en vieren. De kruisdood van Jezus (Goede Vrijdag) en opstanding (Pasen) zijn grootse gebeurtenissen waarin te zien is hoeveel God van mensen houdt! 

Jezus stond weer op uit de dood. Hij overwon de dood, kwam tot leven en toonde zichzelf aan Zijn discipelen. Niet iedereen geloofde Jezus direct (denk aan Thomas), maar zij zagen de opgestane Jezus ook naar de hemel gaan (Hemelvaart) om bij God, de Vader, voor de mensen te bidden en te pleiten. De discipelen van Jezus stonden er na de Hemelvaart niet alleen voor. Nee, integendeel: God stuurde de Heilige Geest naar de aarde (Pinksteren) om te wonen en te werken in de harten van de mensen die van God houden. Om te inspireren en om te zegenen. 

Hoeft de mens dan niets te doen? Jawel! Wij mogen hierin geloven, dit belijden en uit dankbaarheid voor zoveel liefde van God onze medemens liefhebben, zoals wij van onszelf houden. We mogen geloven in Gods onvoorwaardelijke liefde als een houvast in de grote stormen van ons leven. We mogen hierin geloven in voor- en tegenspoed. 

Met onze wekelijkse bijeenkomsten en kerkelijke activiteiten zijn wij een actieve en missionaire gemeente. Wij willen leven vanuit dankbaarheid voor Gods genadeverbond. Van de twintig eerste gelovigen in de tijd van Jezus Christus tot de huidige 2,4 miljard christenen wereldwijd is het Christendom wonderlijk gegroeid. Ook wij willen een actieve gemeente zijn waarin iedereen een plaats kan vinden om over Gods Liefde te horen en waarin we ons over elkaar ontfermen, zoals God zich over ons ontfermt. Ja, een plaats voor iedereen. Wees welkom om Gods liefde te ervaren!
 
terug