Zendings- en evangelisatie commissie

Zendings- en evangelisatie commissie

In Jezus heeft God Zijn liefde voor ons laten zien. Jezus heeft onze zonden op zich genomen en bracht ons door Zijn lijden aan het kruis verzoening. Door Zijn lijden, sterven én opstaan mogen we weer dicht bij God komen en leven vanuit Zijn genade.

Deze Boodschap willen we delen met de rest van de wereld. Wij geloven in de Heere Jezus, de Zoon van God, en dat willen we niet voor ons zelf houden. Het geloof biedt ons namelijk veel. Hier concreet op aarde maar ook na ons sterven. In Jezus Christus mogen we vreugde, hoop, vertrouwen, troost en perspectief ervaren. Wij, als zendings- en evangelisatiecommissie, hebben ten doel het Evangelie te delen met anderen.
 
Zending
Mattheus 28: 19 “Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.” (BGT)
Deze opdracht is nog steeds actueel. We zijn als volgelingen van de Heere Jezus geroepen om het Evangelie te delen onder alle volken van de wereld. De commissie wil de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd bewust maken van de noodzaak van zending en gehoor geven aan deze opdracht.
         Organisaties betrokken bij zending:

  • GZB; de kerkelijke zendingsorganisatie binnen de PKN
  • IZB;  de kerkelijke binnenlandse zendingsorganisatie binnen de PKN
  • Hope & Serve; de organisatie van eigen kerkleden Jan en Marjan Meerkerk

Evangelisatie
Zoals een lamp in het donker zichtbaar is, zo moeten ook wij zichtbaar zijn voor de mensen om ons heen. Gods genade is overvloedig! Het is aan ons, als christenen, daarvan te getuigen en te delen met hen die (nog) niet in Christus geloven.
Wij als commissie zoeken samen met de gemeente naar mogelijkheden om deze taak in ons dorp gestalte te geven.

Mattheus 5: 15-16 “1Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. 16Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren” (BGT)

Wilt u meer weten over de zending- en evangelisatiecommissie, neem dan contact op met de op de activiteitenkalender aangegeven contactpersoon.

terug