Online winterwerk

Online winterwerk
We zagen en hoorden de premier in december diep zuchten. Een zucht die we misschien allemaal wel herkennen. Maar met elkaar zoeken we naar mogelijkheden om, via de digitale weg, toch met elkaar in verbinding te kunnen blijven. Want samen gemeente zijn, is nu belangrijker dan ooit. 

Kerstfeest 
Nu wij zien hoe de maatregelen om het coronavirus terug te dringen ineens zijn toegenomen, hopen en bidden wij dat u, dat jij, je niet eenzaam voelt. Gelukkig kunnen de kerkdiensten doorgaan, zij het online. 

We mochten in december de geboorte van de Heere Jezus vieren. Een feest dus! Hoe moeilijk deze periode ook is, we zagen ernaar uit, misschien wel meer dan ooit, dat het licht weer doorbreekt en wij ons niet eenzaam voelen, wie we ook zijn en waar we ons ook bevinden.

Gebed 
Zullen we met elkaar, ieder op zijn of haar eigen plaats, de handen vouwen en voor elkaar bidden. Bidden om geduld, vrede, hoop, troost en de voortdurende aanwezigheid van God, in zijn Geest en in de Heere Jezus die als kindje zo klein, geboren in Bethlehem naar de Hemel wees. De plaats vanwaar we alles mogen verwachten. 

We vragen u, jou, om voor elkaar te bidden. Zodat we, ondanks alles, Gods Heilige Geest mogen laten werken in, om, onder en boven ons. Zodat we ons gedragen weten en voelen door de Heere Jezus, die ons liefheeft. Houd moed. Heb lief. Tot snel!

 
terug