Geen groepsindeling meer bij de kerkdiensten Geen groepsindeling meer bij de kerkdiensten
Nu er sinds 25 september 2021 weer versoepelingen zijn gekomen, is de groepsindeling voor de kerkbezoeken vervallen. We zijn ons ervan bewust dat er gemeenteleden zijn die toch graag afstand willen bewaren. Omdat we willen dat iedereen zich veilig en welkom voelt in de kerk hebben we besloten om de eerste vier banken van de voorste rij te reserveren voor gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. (Twee van de voorste vier rijden zijn beschikbaar voor de mensen die graag afstand houden).

De komende periode monitoren we hoe het gaat en passen aan daar waar nodig.

Ook is overwogen de verdeling van de bezetting van de banken te laten zoals die nu is: om en om bezet.
Als daarvoor wordt gekozen moet echter de groepsindeling gehandhaafd blijven, omdat met een bezetting van om en om niet iedereen in de kerk past. 

Goed ventileren blijft belangrijk en ook blijven we desinfectie voor de handen aanbieden bij de ingang.

En natuurlijk blijft gelden: heeft u klachten blijf dan thuis en kijk digitaal de diensten mee.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1096-Hervormde-Gemeente-Schoonrewoerd
 
Download nieuwe Activiteitenkalender Download nieuwe Activiteitenkalender
Klik hier om de nieuwe activiteitenkalender te downloaden 
 
Even voorstellen... pastor Ruud Baas Even voorstellen... pastor Ruud Baas
Geachte gemeenteleden,

Dankbaar voor het feit, dat ik als pastor vanaf 1 augustus in uw midden mag zijn, in dit prachtig uitgestrekte dorp te midden van boomgaarden en weilanden. Nu was ik al vaker in deze streek niet geheel onbekend want in een ver verleden heb ik nog mee mogen werken in de Vijfheerenlanden aan evangelisatie op de camping te Meerkerk en later in Asperen als pastoraal werker voor de opbouw van de gemeente. Inmiddels zijn mijn vrouw Dini en ondergetekende al  ruim 30 jaar getrouwd en wonen we sinds 2018  in Gouda.

Al geruime tijd geleden is mijn opleiding aan de hbo-opleiding theologie afgerond in Ede en vanaf 1996 mocht ik in verschillende plaatsen werkzaam zijn binnen de gemeente. In sommige plaatsen was dat samen met een predikant of collega kerkelijk werker en in andere plaatsen, waaronder op Schouwen-Duiveland, zelfstandig als pastor en voorganger. Daarbij was ook nog alle ruimte voor verschillende hobby’s waaronder het orgelspel, het wandelen met de hond en nog recent de kersenpluk en binnenkort de perenpluk. Oogsten heb ik altijd als heel bijzonder ervaren!  Zeker in Bijbels perspectief.. waar zijn de arbeiders…

Verder ben ik ook nog met een andere studie en vak richting bezig geweest als bewindvoerder (beschermingsbewind). Te midden van allerlei keuzes en mogelijkheden kwam er toch weer de roeping voor de gemeente van Christus. Immers, Hij is het die Zijn gemeente wil bouwen en wil bewaren voor de toekomst. Bijzonder is het in deze tijd met jongeren en ouderen samen te werken en hen te betrekken bij de opbouw van de gemeente. Maar tegelijk ook te zoeken en te vinden wat verloren dreigt te gaan. Daarom mogen we ook samen als gemeente (blijven) bidden voor de gemeente en voor allen die daarin mogen werken.

Naast het pastorale werk te Schoonrewoerd ben ik ook werkzaam als Geestelijk verzorger in een groot woon/zorg complex te Schiedam. Zowel voor de afdeling somatiek, psychiatrie en geriatrie.
In de hoop velen van u te mogen begroeten, ontmoeten of te spreken wil ik afsluiten met het eerste vers van Psalm 121 met een geweldig perspectief en belofte!

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Uw pastor,
Ruud Baas
 
Afscheid familie Van der Poel

Afscheid familie Van der Poel
Dominee Erwin van der Poel gaf ons tijdens de afscheidsdienst een Bijbel cadeau. Een Trouwbijbel, omdat het over Gods Trouw gaat. Tijdens de afscheidsdienst van zondagavond zongen hij, Heidi en hun dochters Emma, Lotte en Floortje ons als gemeente toe. Een ontroerend moment waarin ze nog een keer muziek maakten, wat hebben we daar veel van genoten. We mochten hen ‘terugzingen’ met het lied: Ga met God en Hij zal met je zijn.

We nemen afscheid en zijn dankbaar voor de 4,5 jaar waarin ze ‘ons’ domineesgezin waren. Er zijn veel mooie herinneringen opgeschreven door de gemeenteleden die verzameld zijn in een dikke map die meereist naar Meerkerk.

We wensen Erwin, Heidi, Emma, Lotte en Floortje van harte Gods zegen toe in de periode die nu aanbreekt in Meerkerk. Scriba Anne Baars vertelde in zijn toespraak over de ‘oneliners’ die hij had opgeschreven tijdens de vele preken van dominee Erwin van der Poel. Een is zeer toepasselijk als het om Ds. Erwin van der Poel (en zeker ook over zijn vrouw Heidi) gaat: ‘Bij wat je in liefde doet, tel je geen uren.’

Dominee Van der Poel preekte over Jezus en las het begin en het einde van het eerste evangelie van het Nieuwe Testament, Mattheus: van Jezus’ geboorte vanuit een familie met vele mooie mensen tot aan de opdracht die Hij bij zijn Hemelvaart meegaf aan zijn volgelingen: ga en verspreid het alles omvattende Woord van Gods liefde.

We nemen afscheid van een domineesgezin bestaande uit hele mooie mensen van wie we zoveel jaar hebben mogen genieten, van wie we zijn gaan houden en gaan missen. Het ga jullie Goed! 

Wilt u de dienst eens rustig terugkijken? Dit kan via kerkdienstgemist.nl

 
 
Kofferproject Kofferproject

Vinden jullie het als ouders weleens een uitdaging om het geloofsleven binnen het gezin handen en voeten te geven? Wat wil je meegeven aan je kind(eren) en hoe kun je dat vormgeven op een leuke en ontspannen manier? 

Om de gezinnen met kinderen tussen de 4-12 jaar hierin te ondersteunen, heeft de Jeugdraad drie mooie koffers mogen samenstellen; koffers die op reis gaan bij de gezinnen. 

In elke koffer zitten weer andere materialen waar de kinderen en hun ouders thuis mee aan de slag mogen gaan. 

Denk hierbij aan een liedjesbijbel, spelletjes, een stoere bijbel in stripvorm en bijvoorbeeld ook verschillende preken schrijfboekjes om eens uit te proberen. Verder worden jullie als gezin ook uitgedaagd om allerlei opdrachtjes uit te voeren waarbij je bijvoorbeeld foto’s gaat maken, lekkere koekjes bakt en gaat uitdelen of iemand een kaartje stuurt. 

Nieuwsgierig geworden?

Geef je dan op via kofferproject@hervormdschoonrewoerd.nl

 
Hulp nodig? Schroom niet! Heel Schoonrewoerd Helpt Hulp nodig? Schroom niet! Heel Schoonrewoerd Helpt
Heeft u, door de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus, hulp nodig bij het boodschappen doen? Zoekt u iemand die de hond uit kan laten? Wilt u medicijnen laten ophalen? Zoekt u iemand die voor u kookt? Zoekt u oppas? Schroom niet om de hulp van deze jongeren in te roepen.

App naar 06-17256436 of mail naar heelschoonrewoerdhelpt@gmail.com 
Schroom niet om hulp te vragen. Zij helpen u graag!💪😄
 
Online-kerk Online-kerk
Voor de speciale diensten blijft er de mogelijkheid voor een hele kleine groep mensen om zich op te geven voor het bezoeken van een kerkdienst. Alleen als u voor een dienst een uitnodiging heeft ontvangen, bent u welkom in het kerkgebouw. We zijn dankbaar voor de goede verbinding met de kerk, waardoor de dienst ook elders, online te volgen is.  
  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1096-Hervormde-Gemeente-Schoonrewoerd
 
Live meekijken Live meekijken
 
Wilt u live de kerkdiensten meekijken? Of juist een dienst van eerder terugzien? Klik dan op deze link voor de website van www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
Vragen?

Vragen?
Van harte welkom op de website van de hervormde gemeente van Schoonrewoerd. Heeft u vragen over het geloof in God, over ons als gemeente, het bezoeken van een kerkdienst of wilt u graag verder in gesprek? 
Wees welkom om uw vragen te stellen. U kunt ons bereiken via predikant@hervormdschoonrewoerd.nl of scriba@hervormdschoonrewoerd.nl
Liever even bellen? 0345-642572
Altijd welkom.
Schroom niet! 
 
Collecte betalen via de app van Givt

Collecte betalen via de app van Givt

Als u meekijkt naar onze kerkdienst via www.kerkdienstgemist.nl is geven aan de collecte lastig. Gelukkig is daar iets op bedacht: via de app Givt, kunt u alsnog, via telefoon, computer of tablet, per collecte uw donatie doen. 
Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-applicatie nodig. Deze kunt u downloaden op www.givtapp.net/download. Wilt u uitleg? Kijk dan naar onderstaand filmpje. 
 

Givt - Samen blijven geven - Geven op afstand from Givt on Vimeo.

 
Lied van de maand Lied van de maand
 
Hulp nodig? Bel even...

Hulp nodig? Bel even...

Als vrijwilligers vanuit onze gemeente willen wij met elkaar zorg en ondersteuning verlenen aan gemeenteleden die tijdelijk en in geval van nood hulp nodig hebben. Heeft u hulp nodig? Schroom vooral niet! Het kan zomaar zijn dat we u kunnen helpen. En weet dat we dit ook graag even doen. Oppassen? Een boodschap doen? Een bezoekje om eenzaamheid te verbreken? Bel gerust even naar: 0345-616175 of 0345-505526 of via een mailtje naar: scriba@hervormdschoonrewoerd.nl
 

lees meer »
 
Huwelijksdienst

Huwelijksdienst
De huwelijksdienst in de hervormde gemeente in Schoonrewoerd is (terug) te zien via de website https://kerkdienstgemist.nl/streams/1052324 
Daar zijn overigens alle kerkdiensten op zondag (09.30 uur en om 18.30 uur) live te bekijken en later terug te zien. 
Graag tot ziens! 
 
AVG, ook bij ons

AVG, ook bij ons
De nieuwe wet rondom de privacy is van kracht. Dat houdt behoorlijk wat in. Onze kerkenraad heeft daar goed over nagedacht en u kunt alle afspraken lezen. Klik hier voor het privacystatement van de Hervormde Gemeente in Schoonrewoerd