Week van gebed, online Week van gebed, online
De Week van Gebed vindt 17 t/m 24 januari digitaal plaats. Informatie is te vinden op de site www.celleerdam.nl. Daar is ook de Week van Gebed live te volgen. De avonden starten om 19.00 (eerder inloggen kan) en ze zullen duren tot ongeveer 20.00 uur. 

#blijfinmijnliefde Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid
van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te
bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de
samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’

Jezus blijft in de liefde van Zijn Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor
gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt
ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we
hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.
terug