Gebruiksplan en vragen rond de kerkdiensten Gebruiksplan en vragen rond de kerkdiensten
Zolang de RIVM richtlijnen van kracht zijn voor het samenkomen in de kerk is er een gebruiksplan actief. Hierin is beschreven hoe de anderhalve meter in acht genomen wordt, het kerkgebouw ingedeeld is en zijn andere keuzes verwoord die effect hebben op de manier waarop de eredienst plaatsvindt. Al deze richtlijnen leveren natuurlijk de nodige vragen op bij gemeenteleden. In dit nieuwsitem staat een aantal van die vragen op een rij. Mocht uw/jouw vraag er niet bij staan, stuur dan een email naar scriba@hervormdschoonrewoerd.nl

Laatste aanpassing: 1 juli 2020. Nieuwe of gewijzigde vragen/antwoorden zijn te herkennen aan deze kleur.
Hernieuwde aanpassing: 1 oktober: Nieuwe of gewijzigde vragen/antwoorden zijn te herkennen aan deze kleur.

Hoeveel mensen kunnen er naar de kerk?
Net als veel andere kerkelijke gemeentes conformeren wij ons aan het dringende advies om met maximaal dertig personen samen te komen tijdens de eredienst. Dit betekent dat per dienst mensen een uitnodiging krijgen. We doen dat vanuit de bestaande groepen en doen dit zo eerlijk mogelijk, zodat iedereen evenveel ruimte krijgt om ook een keer naar de kerk te komen. Alleen als u voor een dienst een uitnodiging heeft ontvangen, bent u welkom in het kerkgebouw. We zijn dankbaar voor de goede internetverbinding met de kerk, waardoor de dienst ook elders, online te volgen is.


Ik heb het vermoeden dat ik corona gerelateerde klachten heb, mag ik dan toch naar de kerk komen?
Nee, wie klachten heeft, kan niet naar de kerk komen. U kunt natuurlijk de dienst wel thuis meeluisteren.

Is er kinderoppas tijdens de morgendienst?
Ja, vanaf 1 juli is er ook weer kinderoppas tijdens de morgendiensten. In het gebruiksplan staan de volgende richtlijnen
  • Ouders kunnen hun kinderen voor de deur brengen, kinderen kunnen dan zelf naar binnen gaan.
  • Er is ook gelegenheid om kinderen naar binnen te brengen. Dan geldt dat één ouder mee gaat om dekinderen of kind mee te nemen naar binnen. Anderen zullen dan buiten moeten wachten tot de betreffende ouder weer terug is. Dit wordt alleen toegestaan wanneer het echt noodzakelijk is om kinderen binnen te brengen. Denk dan bijvoorbeeld aan de allerkleinsten.
  • Minimaal drie personen zijn aanwezig als oppas.
  • Wegbrengen van kinderen tijdens de dienst is niet mogelijk. Kinderen die voor de preek naar de oppas gaan, moeten zelf vanuit de kerk naar het KC gaan.
Verdere details worden nog genoemd in het gebruikersplan voor het KC.

We hebben ons opgegeven voor 2 personen, maar er komt een wijziging. Wat moet ik doen?
Stuur een berichtje naar kerkdienstbezoek@hervormdschoonrewoerd.nl met deze vraag. Dan kan het omgezet worden of gezocht worden naar een alternatief.

Mijn kinderen zitten graag boven, kan dat?
Bij de indeling van de groepen zijn we ervan uitgegaan dat huisgenoten bij elkaar zitten. Het merendeel van de mensen zit beneden. Voor jongeren tot 18 jaar is er een uitzondering, omdat zij wel bij elkaar mogen zitten. Op de gallerij is er voor hen speciaal ruimte gemaakt. Jongeren tot 18 jaar die daar willen zitten hoeven ook niet te reserveren, maar mogen komen zoveel als ze willen.

Wordt er gezongen tijdens de eredienst?
Hoewel ons kerkgebouw veiilg is om te zingen en we als kerkenraad onderstrepen dat zingen een wezenlijk onderdeel is van de liturgie, hebben we besloten om vanaf 1 oktober het zingen weer over te laten aan een groepje voorzangers. Het wetenschappelijk bewijs voor besmetting via zingen is niet overtuigend, maar we merken ook dat er in de gemeente onrust bestaat of het wijs is om met elkaar te zingen. In de gemeente Vijfheerenlanden is de besmetting met het corona virus relatief hoog, dus de kans dat mensen in de kerk aanwezig zijn die zonder dat ze klachten hebben toch besmet zijn is aanwezig. Mede daarom is het besluit genomen voorzichtig te zijn met het zingen. 

De groep waarin ik ingedeeld ben is voor een specifieke dienst uitgenodigd, maar we kunnen in die dienst niet aanwezig zijn. Wat moet ik doen?
Het is niet strikt noodzakelijk om u af te melden, zeker niet als u op het laatste moment moet besluiten dat u niet kunt komen. Omdat er inmiddels meer mensen zijn die graag naar de kerk willen, is het wel fijn dat u even een berichtje stuurt naar Josina dat u niet kunt komen. Mogelijk kan uw plek dan alsnog ingevuld worden.
Indien er structurele wijzigingen zijn, wilt u dit dan melden via kerkdienstbezoek@hervormdschoonrewoerd.nl. 


Ik heb als huishouden 4 plekken gereserveerd, maar er kunnen er voor een specifieke dienst maar 2 komen. Wat moet ik doen?
Minder mensen is geen probleem, in dat geval komt u gewoon met 2 mensen.

Ik heb 2 plekken gereserveerd, maar wil graag een paar gasten meenemen naar de kerk. Kan dat?
Er is beperkt ruimte voor gasten. Mogelijk dat uw gasten niet bij u kunnen zitten. Neem vooraf contact op met Josina den Hertog of mail even naar kerkdienstbezoek@hervormdschoonrewoerd.nl

Is er nog ruimte voor gasten?
Ja. In elke groep is er ruimte om in de kerkdienst gasten van buiten de gemeente te ontvangen. Van hen worden naam, adres en telefoonnummer gevraagd (ivm registratieplicht) en een plaats in de kerk gewezen.

Waarom schrijven jullie mijn naam op?
We moeten de lijsten met aanwezigen een paar weken bewaren. Mocht achteraf blijken dat iemand die in de dienst aanwezig was ziek wordt, dan kunnen we op basis van deze lijst de GGD informeren wie er in de directe omgeving zat. Een maand na de eredienst wordt de lijst vernietigd.

Kan ik gaan zitten waar ik wil?
Nee, iedereen meldt zich bij de hoofdingang. Op basis van het aantal personen wordt een plaats gewezen. Dit doen we om binnen de richtlijnen de ruimte in de kerk zo optimaal mogelijk te benutten, zonder dat mensen langs elkaar heen hoeven te lopen. Het kan voorkomen dat aan u gevraagd wordt nog even te wachten met het naar binnen gaan met de bedoeling om iedereen op een juiste plaats te krijgen.

Waarom staan er gekleurde briefjes op de banken?
De kerk is ingedeeld in drie kleurzones met elke een eigen ingang. Groen (hoofdingang), geel (ingang nooddeur aan de kant van de begraafplaats) en oranje (ingang nooddeur aan de kant van de pastorie). Mensen die in oranje zitten, die gebruiken de zij-ingang aan de kant van de pastorie. Elke bank heeft daarnaast een nummer. Op die bank gaat u dan ook zitten. Bij het verlaten van de kerk neemt u dezelfde deur als waar u door naar binnen bent gekomen. Bij het verlaten van de kerk vertrekken de mensen die het dichts bij de uitgang zitten het eerste. Zo voorkomen we dat mensen door elkaar lopen.

Moet ik eerder naar de kerk komen?
We vragen u om op tijd te zijn, omdat er registratie plaatsvindt. Van u wordt verwacht dat u ook buiten op het plein 1,5 meter afstand neemt.

Kan ik na de dienst nog op het kerkplein een praatje maken?
Mensen mogen elkaar buiten weer ontmoeten, zolang de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt. Als u elkaar spreekt op het kerkplein vragen we uitdrukkelijk u aan de afstand te houden. Dit zowel voor de gezondheid van elkaar, maar ook voor de beeldvorming op de gemeente. Let op dat groepsvorming conform de regels van de overheid buiten met maximaal 4 personen per groepje is en een totale groepsgrootte van 40 personen.

Als ik naar het toilet moet, kan ik daar dan gebruik van maken?
We vragen iedereen om zoveel als mogelijk om thuis naar het toilet te gaan. Nu kan het natuurlijk gebeuren dat u tijdens de dienst toch gebruik moet maken van het toilet. Voor zulke gevallen is het toilet te gebruiken. We vragen u wel om na gebruik het toilet schoon achter te laten.

Kan ik gebruik maken van de garderobe?
De garderobe wordt niet gebruikt. U dient uw jas bij u te houden.

Moet ik mijn handen desinfecteren wanneer ik de kerk binnenkom?
Bij elke ingang van de kerk staat desinfecterende spray. U wordt gevraagd dit te gebruiken.

Hoe gaat de collecte in zijn werk?
De collecte vindt plaats op de reguliere plaats in de liturgie, namelijk tijdens het voorspel van de psalm/lied voor de preek. Dit is alleen een online collecte voor de mensen thuis en de mensen die in de kerk zijn en digitaal hun gift geven. De collectezak gaat dus niet rond. Bij de uitgang van de kerk hangen de drie collectezakken. Kerkgangers die daarvan gebruik willen maken, kunnen bij het uitlopen van de kerk daar hun bijdrage in stoppen. 
Houd bij het uitlopen van de kerk rekening met voldoende afstand. Mogelijk moet u dus nog even in de bank wachten.

Wat moet ik doen als er een noodgeval in de kerk plaatsvindt?
In geval van een calamiteit zal de koster en/of de coördinator de leiding hebben en zeggen wat er moet gebeuren. Bij een grote calamiteit zijn de reguliere vluchtroutes te gebruiken en dient u zo snel als mogelijk het gebouw ordelijk te verlaten.

Hoe zit het met de hygiëne in de kerk?
Door de weeks wordt de kerk volgens het reguliere protocol schoongemaakt. Na iedere dienst worden de banken, deuren en andere plekken die veel aangeraakt worden gereinigd.

Waarom liggen er doekjes in de banken?
U wordt gevraagd om na de morgendienst met één doekje de bank waar u gezeten heeft schoon te maken. Bij het verlaten van de kerk kunt u het doekje in de daarvoor bestemde prullenbak gooien.


 
terug