Ouderling-kerkrentmeesters Ouderling-kerkrentmeesters
Ouderling-kerkrentmeesters: De ouderling-kerkrentmeesters beheren de kerkelijke gebouwen en de geldstromen binnen de kerkelijke gemeente. Het onderhoud van de pastorie, het kerkelijk centrum, het kerkgebouw en het beheer van de landerijen ligt in handen van het college van kerkrentmeesters. Naast Alwin van Dijk en Johan den Hertog bestaat dit college uit Johan den Hartog en Carla de Leeuw. De kerkrentmeesters vergaderen zo’n zes tot acht keer per jaar. Wie vragen heeft over het kerkelijk beheer kan contact opnemen met Johan den Hertog: 0345-642787
terug