Meditatie Meditatie
En Jezus zei: De tijd is vervuld en het ​Koninkrijk van God​ is nabijgekomen; bekeer u en geloof het ​Evangelie. Markus 1:15

Wanneer is een preek een ‘goede’ preek? Daarover is heel wat literatuur voorhanden en er wordt heel wat over dit onderwerp gediscussieerd. De preek is in onze protestantse traditie een belangrijk onderdeel van de eredienst. Er is (ruim) de tijd voor de Woordverkondiging en velen hebben hun gedachten erover, zowel uitgesproken als onuitgesproken.

De preek moet ‘raak’ zijn en ons tegelijk ‘raken’. Vaak wordt vooraf in de consistorie gebeden of de Heilige Geest door de verkondiging van Gods Woord mensen aanspreekt naar wat hij of zij nodig heeft. Zo kan de Geest, door dezelfde woorden, mensen op verschillende manieren aanspreken, zelfs op een manier die de predikant niet bedacht of zelfs bedoeld heeft.

Structuur 
In het begin van het evangelie van Markus vinden we een samenvatting van de preken die Jezus hield. Nadat de heraut Johannes de Doper is overgeleverd (ingrijpend is dat kleine zinnetje dat Markus schrijft; wat een diep levensverhaal zit er achter die paar woorden), verschijnt Jezus weer en Hij neemt het Woord van Johannes over. Markus vat hetgeen Jezus zegt samen in de woorden: de tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeer u en geloof het evangelie. Zie hier, een inhoudelijke structuur voor het houden van preken.

Gods Koninkrijk centraal 
In het onderwijs van Jezus vormt Gods Koninkrijk een centraal thema, misschien wel veel meer dan wij ons beseffen. Op cruciale punten in het evangelie spreekt Jezus over Gods komend Koninkrijk. In het ‘Onze Vader’ bidden we het dagelijks: Uw Koninkrijk kome. En bij de instelling van het avondmaal in Markus 14 zegt Jezus dat Hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zal drinken totdat Hij die nieuw drinkt in het Koninkrijk van God. De vraag die hierbij opkomt is of ons eigen leven ook niet wat meer in het teken moet staan van dit komend Koninkrijk? Of is het maar een lastig thema?

Gods Koninkrijk dat nabijgekomen is, laat zich niet zo makkelijk rijmen met de wereld die we vandaag om ons heen zien. Waar zien we het Koninkrijk dan? De machthebbers van deze tijd duikelen over elkaar heen als het gaat om de vraag wie het sterkste is. Gods Koninkrijk lijkt ver weg. Maar laten we niet vergeten dat het in de tijd van Jezus echt niet heel anders was. Israël werd overheerst door de wrede macht van de Romeinen.

Anders dan gedacht 
En toch preekte Jezus de komst van het Koninkrijk. Met woorden, niet met wapens. Jezus toonde iets van hoe het er aan toe gaat in Gods Koninkrijk, namelijk door goed te doen. Als Johannes de Doper zich in de gevangenis afvraagt of Jezus nu echt de Messias is Die zolang verwacht werd, dan antwoordt Jezus door te wijzen op de tekenen die Hij deed die wijzen op het Koninkrijk, die erop wijzen dat met de komst van Jezus de tijd daadwerkelijk vervuld is.

Het gevaar is dat we Gods Koninkrijk verwarren met onze kijk op wat een Koninkrijk is; een stuk land omgeven door grenzen. Ben je bijvoorbeeld binnen de landsgrenzen van Nederland, dan ben je in het Koninkrijk der Nederlanden. Maar Gods Koninkrijk is niet aan een tijd of plaats gebonden, maar is verbonden met God Zelf. Daar waar God is, daar is Zijn Koninkrijk. Dat is een hele andere manier van kijken naar Gods Koninkrijk. Jezus is Gods Zoon, dus waar Jezus is, daar is Gods Koninkrijk. Daarom kan Jezus ook zeggen dat de tijd vervuld is. Jezus bracht Gods Koninkrijk in Jericho toen Hij Zacheüs uit de boom riep, Jezus bracht Gods Koninkrijk in Bethesda, Jezus bracht Gods Koninkrijk op Golgotha.

Hartslag van liefde en trouw 
De komst van Jezus wil mensen in beweging zetten. Hij roept op tot bekeren en geloven. Bekeren zou bij u of bij jou een negatief gevoel kunnen hebben. Ooit zei iemand tegen me: ‘Die predikanten roepen altijd maar op tot bekering. Ik moet van alles en word daar zo moe van!’ Maar de oproep die Jezus doet om je leven radicaal om te draaien, om je leven weer te richten op God, je om te draaien om weer de weg naar Huis te gaan, is allereerst genade van God. Onder de oproep tot bekering klinkt Gods genade dat bekering mogelijk is. Dat de weg naar Hem niet definitief dicht is. Dat God er niet ‘klaar’ mee is met elke keer geschoffeerd te worden. De roepstem om te bekeren is de echo van Gods hartslag van liefde en trouw.

Wonderwel 
Deze boodschap van Jezus klinkt 2000 jaar later nog. Vanaf het prille begin tot aan vandaag heeft God ervoor gekomen om mensen te gebruiken om deze boodschap verder te verkondigen, omdat God wil dat iedereen dit evangelie hoort, omdat Zijn Woord ons in beweging wil zetten. De beweging naar Hem toe die wonderwel allang naar ons onderweg is. Bekeren heeft alles te maken met je leven zo richten dat het gericht is op Hem, bekeren is actief zijn met Gods beloften, bekeren is vol zijn van geloof, hoop en liefde. Als de preken die in 2020 gehouden worden daar een bijdrage in hebben, dan zijn het stuk voor stuk ‘goede preken’.

E. van der Poel – Schoonrewoerd
 
terug