Leden

Leden
Voorzitter: Machiel Ver​steeg
Secretaris: Daniëlle ​Damsteeg
Penningmeester: Connie Bikker
Commissielid: Caroline Meerkerk
Commissielid: Maria Louise van DijkCommissielid: Wim Bruijnes
 
Coördinator Lectuurtafel: Josina den Hertog-Brouwer

Overige informatie:
Verkoop GZB dagboekje ‘Een handvol koren’: Voor aanvraag van info of bestellen:
Josina den Hertog-Brouwer, tel. 0345-642787
terug