Kind en Evangelie

Kind en Evangelie
We willen de kinderen graag vertellen via verhalen uit de Bijbel over wie de Heere Jezus is en hoe Hij je gelukkig en blij wilt maken .
Hoe Hij al in je jonge leven wilt werken en hoe je een schaapje van Zijn kudde kunt worden. De verhalen uit de Bijbel worden altijd afgesloten met een
verwerking of een puzzel die over het thema gaat.
De leiding van Kind en Evangelie ligt in de handen van Jaco van Soest, Elbert van den Doel, en Marieke Rochat.

 
terug