Predikant Predikant
In deze periode dat we geen vaste dominee hebben, krijgen wij ondersteuning van een pastoraal werker (pastor): dhr. Ruud Baas. Hij is te bereiken via zijn mobiele nummer: 0630522100 of door een mailtje te sturen naar: pastor@hervormdschoonrewoerd.nl
Wenst u in contact te komen met de kerkenraad, dan kan dit via een mailtje naar scriba Anne Baars: scriba@hervormdschoonrewoerd.nl of bel 0629031591
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Elk lid van de kerkenraad heeft zo een verschillende taak. Zo bezoeken de ouderlingen de gemeenteleden, zorgen de ouderling-kerkrentmeesters voor de kerkelijke gebouwen en geldstromen en de diakenen voor de armen binnen het dorp, in Nederland en over de hele wereld.

Wie vragen heeft over de kerk, de kerkenraad of andere activiteiten kan terecht bij onze scriba Anne Baars. Hij is de scriba van de kerkenraad, oftewel de contactpersoon die van alle nieuws op de hoogte wil zijn. Dus als er iets is? Neem contact met hem op. 

Ouderlingen: Anne Baars, Daan Damsteeg, Ruben Eisinga, Machiel Versteeg 
Scriba: Anne Baars tel. 06-29031591
scriba@hervormdschoonrewoerd.nl

Ouderling-kerkrentmeesters: John Arendonk en Alwin van Dijk
Contactpersoon: John Arendonk tel. 06-34548618
kerkrentmeesters@hervormdschoonrewoerd.nl

Diakenen: Lennart de Bruin, Arjan van Mourik en Jasper de With.  
Contactpersoon: Lennart de Bruin tel: 06-10281093
diaconie@hervormdschoonrewoerd.nl