Predikant Predikant
In december 2016 kwamen dominee Erwin van der Poel en zijn gezin naar Schoonrewoerd. Een gebeurtenis waar we nog altijd erg dankbaar voor zijn. In 2021 heeft dominee Erwin van der Poel weer afscheid genomen omdat de hervormde gemeente uit Meerkerk een beroep op hem uitbracht. 

Dat betekent dat wij als hervormde gemeente van Schoonrewoerd op dit moment geen dominee hebben en dus vacant zijn. Uiteraard wordt er achter de schermen hard gewerkt om een nieuwe predikant te vinden die bij onze kerkelijke gemeente past. 

In deze periode van vacant zijn, krijgen wij ondersteuning van een pastoraal werker (pastor): dhr. Ruud Baas. Hij is te bereiken via zijn mobiele nummer: 0630522100 of door een mailtje te sturen naar: pastor@hervormdschoonrewoerd.nl
Wenst u in contact te komen met de kerkenraad, dan kan dit via een mailtje naar scriba Anne Baars: scriba@hervormdschoonrewoerd.nl of bel 0629031591
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Elk lid van de kerkenraad heeft zo een verschillende taak. Zo bezoeken de ouderlingen de gemeenteleden, zorgen de ouderling-kerkrentmeesters voor de kerkelijke gebouwen en geldstromen en de diakenen voor de armen binnen het dorp, in Nederland en over de hele wereld.
lees meer ┬╗
 
Ouderlingen Ouderlingen
Ouderlingen doen meer dan hun centrale taak gemeenteleden bezoeken. Ook besturen zij de gemeente, maken het beleidsplan, zijn aanwezig bij begrafenissen van gemeenteleden. De ouderlingen hebben niet specifiek een eigen ‘bezoekwijk’ maar zijn overal inzetbaar. Wilt u praten over uw geloof, heeft u zorgen over ziekte of van andere aard, heeft u vragen over de kerk? Neem gerust contact met een van de ouderlingen op of voel u vrij om contact op te nemen met onze predikant: Ds. Erwin van der Poel
Of stuur een mailtje naar: scriba@hervormdschoonrewoerd.nl
 
Ouderling-kerkrentmeesters Ouderling-kerkrentmeesters
Ouderling-kerkrentmeesters: De ouderling-kerkrentmeesters beheren de kerkelijke gebouwen en de geldstromen binnen de kerkelijke gemeente. Het onderhoud van de pastorie, het kerkelijk centrum, het kerkgebouw en het beheer van de landerijen ligt in handen van het college van kerkrentmeesters. Naast de ouderling-kerkrentmeesters Alwin van Dijk en Johan den Hertog, die deel uit maken van de kerkenraad, bestaat het college van kerkrentmeesters uit Johan den Hartog en Carla de Leeuw. De kerkrentmeesters vergaderen zo’n zes tot acht keer per jaar. Wie vragen heeft over het kerkelijk beheer kan contact opnemen met Johan den Hertog (tel. 0345-642787) of via kerkrentmeesters@hervormdschoonrewoerd.nl
 
Diaconie Diaconie
De diaconie zorgt voor de armen binnen het dorp, in Nederland en over de hele wereld. Vele organisaties krijgen financiële ondersteuning van de diaconie: van de (IZB) Inwendige Zendingsbond binnen Nederland, Gereformeerde Zendingsbond over de hele wereld en de Voedselbank in Leerdam. Ook beheert de diaconie de landerijen die de hervormde gemeente verpacht en de huizen die de hervormde gemeente verhuurt. 
Zie voor aanspreekpunt diaconie de activiteitenkalender met daarop ook alle contactgegevens.