Kerkenraad Kerkenraad
Wie vragen heeft over de kerk, de kerkenraad of andere activiteiten kan terecht bij onze scriba Anne Baars. Hij is de scriba van de kerkenraad, oftewel de contactpersoon die van alle nieuws op de hoogte wil zijn. Dus als er iets is? Neem contact met hem op. 

Ouderlingen: Anne Baars, Kees de Korte, Frits Zijderveld. 
Scriba: Anne Baars (tel. 06-29031591)
scriba@hervormdschoonrewoerd.nl

Ouderling-kerkrentmeesters: Johan den Hertog en Alwin van Dijk. 
Contactpersoon: Johan den Hertog (tel. 0345-642787)
kerkrentmeesters@hervormdschoonrewoerd.nl

Diakenen: Wim Bruynes, Cees de Bruijn en Jasper de With. 
Aanspreekpunt: Cees de Bruijn: 0345-611319
terug