Kerkenraad Kerkenraad
Wie vragen heeft over de kerk, de kerkenraad of andere activiteiten kan terecht bij onze scriba Bart de Groot. Hij is de scriba van de kerkenraad, oftewel de contactpersoon die van alle nieuws op de hoogte wil zijn. Dus als er iets is? Neem contact met hem op. 

Ouderlingen: 
Anne Baars, Kees de Korte, Bart de Groot, Frits Zijderveld. 
Scriba: Bart de Groot: 0345-844525

Ouderling-kerkrentmeesters: Johan den Hertog en Alwin van Dijk. 
Johan den Hertog: 0345-642787

Diakenen: Wim Bruynes, Cees de Bruijn en Jasper de With. 
Aanspreekpunt: Cees de Bruijn: 0345-611319
terug