Kerkenraad Kerkenraad
Wie vragen heeft over de kerk, de kerkenraad of andere activiteiten kan terecht bij onze scriba Anne Baars. Hij is de scriba van de kerkenraad, oftewel de contactpersoon die van alle nieuws op de hoogte wil zijn. Dus als er iets is? Neem contact met hem op. 

Ouderlingen: Anne Baars, Daan Damsteeg, Kees de Korte, Frits Zijderveld. 
Scriba: Anne Baars tel. 06-29031591
scriba@hervormdschoonrewoerd.nl

Ouderling-kerkrentmeesters: Johan den Hertog en Alwin van Dijk. 
Contactpersoon: Johan den Hertog tel. 0345-642787
kerkrentmeesters@hervormdschoonrewoerd.nl

Diakenen: Lennart de Bruin, Jasper de With en Arjan van Mourik.  
Contactpersoon: Lennart de Bruin tel: 06-10281093
diaconie@hervormdschoonrewoerd.nl
terug