Kerkdienstbezoek weer mogelijk Kerkdienstbezoek weer mogelijk
Op 18 januari 2022 heeft de landelijke kerk een nieuw advies aan de kerken gegeven. Voor onze gemeente betekent het dat fysieke erediensten weer mogelijk zijn. We zien dat als een gebedsverhoring en zijn ontzettend blij en dankbaar dat het weer mogelijk is. U kunt vrij naar de erediensten komen en we hanteren vooralsnog geen groepsindeling. We vragen u de basismaatregelen in acht te nemen en een mondkapje te dragen bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek. Ook kunnen we vanaf aanstaande zondag (23 januari 2022) de tweede dienst weer houden op het vertrouwde tijdstip van 18:30 uur. 

Alle kerkelijke activiteiten die op de activiteitenkalender staan kunnen ook weer fysiek doorgang hebben, ook na 17:00 uur. Ook hier is om gebeden en is naar uitgekeken om elkaar te ontmoeten bij de diverse activiteiten. Voor het Kerkelijk Centrum geldt nog steeds een maximumaantal bezoekers van 25 personen, om zo voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden. Fijn dus om elkaar te ontmoeten op catechese, op de crèche, op Bijbelkring, op de jeugdclubs, enz.  En zo mogen we tot de komst van Jezus doorgaan, door bouwen, samen bidden, zingen en leren van die Goede God die wonderen doet. 
terug