Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022
In de week van 17 januari valt de envelop voor de actie Kerkbalans 2022 bij u in de brievenbus. Dit jaar heeft de actie als thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’ In 2021 waren er minder contactmomenten, zowel op zondag als bij de diverse andere activiteiten. Het was echter ook het jaar waarin we te horen kregen dat we uit mogen zien naar een 100% predikantsplaats.

We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

In de week van 24 t/m 28 januari wordt de envelop weer bij u aan de deur opgehaald. Dit persoonlijke contact vinden wij belangrijk, zorgt u dat de envelop klaar ligt? Alvast veel dank voor uw bijdrage!


De kerkrentmeesters
 
terug