Kerkbalans

Kerkbalans
Het grote kerkgebouw wat we goed willen onderhouden en waar we warm willen zitten. Onze nieuwe predikant waar we enorm naar hebben uitgekeken die mag werken in de gemeente... U begrijpt dat dit alles best een zware financiële last lijkt. We  geloven en vertrouwen dat ook wij als gemeente voldoende financiële draagkracht hebben om te zorgen voor de balans. Ook andere jaren hebben we ons verwonderd over de wijze waarop er balans ontstond. Ook dit jaar doen we een beroep op uw draagkracht voor Gods gemeente.
Grote en kleine gewichten kunnen zorgen voor de juiste balans, zo mag een ieder naar vermogen bijdragen. De envelop Actie Kerkbalans valt deze week in uw brievenbus. In de week van 30 januari tot en met 3 februari zullen vrijwilligers deze weer bij u ophalen. Veel dank! 
terug