Predikant

Predikant
Een dominee heeft heel wat werkzaamheden binnen de hervormde gemeente van Schoonrewoerd. Zo bezoekt hij gemeenteleden, schrijft preken, gaat elke zondag voor tijdens de eredienst, doopt kleine kinderen, gaat voor tijdens het avondmaal en leidt gespreksavonden. En geeft ook catechese aan jongeren vanaf de eerste klas van de middelbare school tot aan de groep jongeren (en ouderen) die belijdenis van het geloof willen afleggen.

Wilt u in contact komen met dominee Erwin van der Poel? Stuurt u dan gerust een e-mail naar predikant@hervormdschoonrewoerd.nl of bel even 0345- 642572. Of loop even langs, de pastorie is makkelijk te vinden naast de kerk aan de Dorpsstraat. (Nummer 31). 
predikant@hervormdschoonrewoerd.nl
terug