GZB

GZB
De gemeente van Christus - en daarmee iedere christen - leeft uit de opdacht getuige van Jezus Christus te zijn en is daarom betrokken in verkondiging en dienst om het Evangelie door te geven, zodat alle volken God zullen (er)kennen, dienen en loven. Lees meer
Beide zendingsorganisaties geven een goed verzorgd en geïllustreerd kwartaalblad uit, genaamd ‘Tijding’(IZB) en ‘Alle volken’ (GZB). Zo blijft u op de hoogte van het actuele nieuws uit de zending en evangelisatie. Wanneer u lid bent of wordt, krijgt u deze bladen regelmatig thuisgestuurd. Van de GZB en de IZB bent u lid voor € 10,00 per jaar. Wilt u lid worden, dan kunt u dat doorgeven een van de commissieleden of rechtstreeks aan de IZB of de GZB.
 
De GZB geeft ieder jaar het dagboekje ‘Een handvol koren’ uit, dat u bij de secretaris van de zendingscommissie kunt bestellen.
terug