Zendings- en evangelisatie commissie

Zendings- en evangelisatie commissie

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3 vers 16)

Dat is de blijde Boodschap waaruit we mogen leven, elke dag opnieuw. Dat is het goede nieuws, dat we door mogen geven aan de mensen om ons heen. God is niet ver weg, maar Hij is heel dichtbij gekomen en mens geworden zoals wij. 
 

In Jezus heeft God Zijn liefde voor ons laten zien. Jezus heeft onze zonden op zich genomen en bracht ons door Zijn lijden aan het kruis verzoening. Door Zijn lijden, sterven én opstaan mogen we weer dicht bij God komen en leven vanuit Zijn genade.

Deze Boodschap willen we delen met de rest van de wereld.

In Mattheus 28: 19 staat: Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.” (BGT)

Deze opdracht is nog steeds actueel. We zijn als volgelingen van de Heere Jezus geroepen om het Evangelie te delen onder alle volken van de wereld. De commissie wil de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd bewust maken van de noodzaak van zending en gehoor geven aan deze opdracht.
     
Wij als commissie zoeken samen met de gemeente naar mogelijkheden om deze taak in ons dorp gestalte te geven.

Mattheus 5: 15-16 “1Niemand zet een brandende ​lamp onder een emmer. Je zet een lamp​ juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. 16Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren” (BGT)

Wilt u meer weten over de zending- en evangelisatiecommissie, neem dan contact op met de op de activiteitenkalender aangegeven contactpersoon.

 

 

terug