Diaconie Diaconie
De diaconie zorgt voor de armen binnen het dorp, in Nederland en over de hele wereld. Vele organisaties krijgen financiële ondersteuning van de diaconie: van de (IZB) Inwendige Zendingsbond binnen Nederland, Gereformeerde Zendingsbond over de hele wereld en de Voedselbank in Leerdam. Ook beheert de diaconie de landerijen die de hervormde gemeente verpacht en de huizen die de hervormde gemeente verhuurt. 
Het aanspreekpunt van de diaconie is Cees de Bruijn te bereiken via 0345-611319 of via cdebruijn54@hotmail.com 
terug