Koffie na de dienst

Koffie na de dienst
Een moment om samen te zijn en niet alleen te genieten van de koffie maar ook van de onderlinge ontmoeting. Er zijn er die anders elke zondagmorgen alleen weer
thuis komen maar op deze zondagmorgen een hele familie om zich heen hebben. Na eerst elkaar ontmoet te hebben rondom het Woord van God geeft het koffie moment de gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten. Voor wie? Voor iedereen jong en oud. Weet dat u welkom bent. De data staan vermeld op de activiteitenkalender.
 
terug