Kind en Evangelie

Kind en Evangelie
Iedere eerste zondag van de maand is er de dienst van Kind en Evangelie voor alle kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer einde groep 6.
De kinderen gaan met ouders mee naar de kerk en tijdens de dienst verlaten we rustig de kerk om samen te komen in het kerkelijk centrum.
Daar zingen , bidden en luisteren de kinderen naar een verhaal uit de bijbel.
We willen de kinderen graag vertellen via verhalen uit de bijbel over wie de Heere Jezus is en hoe Hij je gelukkig en blij wilt maken .
Hoe Hij al in je jonge leven wilt werken en hoe je een schaapje van Zijn kudde kunt worden. De verhalen uit de bijbel worden altijd afgesloten met een
verwerking of een puzzel die over het thema gaat.
De leiding van Kind en Evangelie ligt in de handen van Jaco van Soest, Elbert van de doel, en Marieke Rochat.
 
terug