De tulpen en de doop

De tulpen en de doop
Onlangs zijn er twee kinderen gedoopt. Door het teken van de doop krijgen we de belofte dat Gods Geest in ons wil wonen. Dat geeft je leven kleur, zeker als ons gevraagd wordt om kleur te bekennen. Om duidelijk te maken wat het is als de Heilige Geest in je woont, liet dominee Erwin van der Poel ons het voorbeeld van de tulpen zien. 
Zij dronken het gekleurde water en dat werd zichtbaar door de kleur die de tulpen kregen. Niet door ze van buiten te verven, maar van binnen te veranderen. In de doop bekent God kleur door Zijn verbond met mensen te sluiten.
Wilt u die kerkdienst met de doop terugzien? Kijk dan op de volgende link: 
https://kerkdienstgemist.nl/media/1678308-Morgendienst
terug