Dankbaar

Dankbaar
Met grote dankbaarheid en verwondering mochten wij als kerkrentmeesters uw toezeggingen voor de actie kerkbalans openen en de balans opmaken. Met de toezegging die 16% hoger ligt dan het jaar ervoor en (inclusief nagekomen toezegging) ruim €40.500 bedraagt, heeft u bijgedragen aan een financiële vloer waarop we – gedragen door het fundament van Christus – ook in 2017 verder mogen bouwen aan de kerk in en voor Schoonrewoerd en ver daarbuiten. Zo weten we ons als gemeente gedragen door Gods trouwe Vaderhand, gesterkt door uw gevouwen handen en gesteund door de financiële schouders van de gemeente.
We danken een ieder die naar draagkracht ook hun geldelijke bijdrage in de kerk heeft gestoken. 
De kerkrentmeesters 
terug