Dagelijks uitgezonden avondgebed vanuit de kerk

Dagelijks uitgezonden avondgebed vanuit de kerk
Vanuit de kerk zenden we op dinsdag- en donderdagavond om 20.30 uur een avondgebed uit.
Onze predikant, een ambtsdrager of een gemeentelid zal een gedeelte lezen uit de Bijbel, daar enkele woorden over delen en een gebed uitspreken. Het avondgebed is live te beluisteren via de kerkradio en via kerkdienstgemist.nl. Na de uitzending is het avondgebed tot de volgende morgen te bekijken. 
Op deze manier heeft u vanuit het vertrouwde Woord en vanuit de vertrouwde kerkelijke omgeving een stuk houvast in tijden vol spanning. Aan het hek van de kerkdeur hangt sinds kort een brievenbus. Een ieder die dit wil kan in de brievenbus gebedspunten achterlaten die (anoniem) worden behandeld. 

We wensen iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en scharen ons rondom de Heere die het werk dat Zijn handen begon, niet loslaat. 
terug