Commissie van Bijstand

Commissie van Bijstand
De Commissie van Bijstand ondersteunt het college van Kerkrentmeesters met diverse activiteiten zoals daar zijn het collecteren, onderhoud van de pastorie, pastorietuin, het kerkelijk centrum en het kerkgebouw. Ook helpen de leden van de Commissie van Bijstand met het collecteren tijdens de kerkdiensten zijn ze betrokken bij de ‘Actie Kerkbalans’. Dit is de jaarlijkse landelijke actie om de financiële toezeggingen op te halen voor de instandhouding van de predikantsplaats.
terug