Belijdenisdienst

Belijdenisdienst
Op Palmzondag (afgelopen zondag) legden zes gemeenteleden geloofsbelijdenis af. Ze beleden dat Jezus, de Koning Die op een ezel naar Jeruzalem reed, ook hun Koning was. We zijn dankbaar als gemeente dat we met zo velen getuigen mochten zijn van dit bijzondere moment.
terug