Afscheid familie Van der Poel

Afscheid familie Van der Poel
Dominee Erwin van der Poel gaf ons tijdens de afscheidsdienst een Bijbel cadeau. Een Trouwbijbel, omdat het over Gods Trouw gaat. Tijdens de afscheidsdienst van zondagavond zongen hij, Heidi en hun dochters Emma, Lotte en Floortje ons als gemeente toe. Een ontroerend moment waarin ze nog een keer muziek maakten, wat hebben we daar veel van genoten. We mochten hen ‘terugzingen’ met het lied: Ga met God en Hij zal met je zijn.

We nemen afscheid en zijn dankbaar voor de 4,5 jaar waarin ze ‘ons’ domineesgezin waren. Er zijn veel mooie herinneringen opgeschreven door de gemeenteleden die verzameld zijn in een dikke map die meereist naar Meerkerk.

We wensen Erwin, Heidi, Emma, Lotte en Floortje van harte Gods zegen toe in de periode die nu aanbreekt in Meerkerk. Scriba Anne Baars vertelde in zijn toespraak over de ‘oneliners’ die hij had opgeschreven tijdens de vele preken van dominee Erwin van der Poel. Een is zeer toepasselijk als het om Ds. Erwin van der Poel (en zeker ook over zijn vrouw Heidi) gaat: ‘Bij wat je in liefde doet, tel je geen uren.’

Dominee Van der Poel preekte over Jezus en las het begin en het einde van het eerste evangelie van het Nieuwe Testament, Mattheus: van Jezus’ geboorte vanuit een familie met vele mooie mensen tot aan de opdracht die Hij bij zijn Hemelvaart meegaf aan zijn volgelingen: ga en verspreid het alles omvattende Woord van Gods liefde.

We nemen afscheid van een domineesgezin bestaande uit hele mooie mensen van wie we zoveel jaar hebben mogen genieten, van wie we zijn gaan houden en gaan missen. Het ga jullie Goed! 

Wilt u de dienst eens rustig terugkijken? Dit kan via kerkdienstgemist.nl

 
terug